Confidentialitate

Gafe.ro foloseste o politica de confidentialitate foarte bine gandita, orientata pentru a asigura un grad total de intimitate al vizitatorilor site-ului nostru. Colegii nostrii depun eforturi sustinute pentru a va asigura o navigare anonima, fapt ce va duce la o vizita placuta si desfasurata in conditii de securitate deplina.

Va rugam sa cititi cu atentie politica de confidentialitate, deoarece accesul pe site este interpretat ca un acord total si neconditionat al termenilor acestei politici.

Gafe.ro utilizeaza fisiere de tip cookie, ce sunt instalate in calculatorul vizitatorilor si sunt folosite pentru a culege informatii despre comportamentul si obiceiurile de consum de pe site-ul nostru, impreuna cu informatii referitoare la timpul petrecut vizitand site-ul, sistemul de operare folosit, tipul de aparat de pe care s-a facut accesul, etc.

Cokies-urile nu sunt destinate si nu pot colecta alte informatii in afara celor specificate mai sus, informatiile personale fiind astfel in siguranta.

Datele colectate de aceste fisiere ne sunt necesare atat pentru a ne imbunatatii calitatea si diversitatea informatiilor oferite, cat si pentru mentinerea unei viteze de acces ridicate a site-ului.

Vizitatorii pot refuza instalarea acestor fisiere prin modificarea unor setari ale browser-ului utilizat sau printr-un refuz direct de instalare, dar pot intampina probleme in utilizarea site-ului sau al afisarea informatiilor din sectiunile dorite.